فلسفه ما

چشم انداز و ماموریت

بر اساس فلسفه وجودی شرکت آپروناطور که تولید و عرضه محصولاتی است که کمترین میزان سموم و کودهای شیمیایی در آن استفاده شده باشد و در پروسه تولید و فرآوری کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کرده باشد، اهداف بلند مدت و کوتاه مدتی از جانب موسسین این شرکت در نظر گرفته شده است که به موجب آن چشم انداز و ماموریتی گسترده برای مجموعه تعریف شده است.

چشم انداز شرکت آپروناطور تا سال ۲۰۲۰ قرار گرفتن در صدر جدول شرکت های تولید کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی، علی الخصوص محصولات ارگانیک در ایران و خاورمیانه و تبدیل بخش کشاورزی به یک صنعت پیشرو، مدرن و افزایش سهم صادرات غیر نفتی از این بخش می باشد. به این واسط و بر اساس اهداف این مجموعه ماموریت هایی تعریف شده است که از جمله ماموریت های شرکت آپروناطور به اختصار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. اصلاح اراضی زیر کشت و بهره گیری از سیستم های ارگانیک نگهداری و پرورش باغات
  2. ایجاد مراکز تحقیق و توسعه جهت خلق راهکارها و نوآوری در کشاورزی
  3. راه اندازی سیستم سورتینگ با بهره گیری از آخرین تکنولوژی ها
  4. راه اندازی سیستم بسته بندی مدرن و بدون دخالت دست
  5. راه اندازی سیستم بهره وری حداکثری از محصولات خارج از سورت
  6. راه یابی به بازار های جهانی و بهره گیری از پلتفورم های مارکتینگ و CRM
  7. راه اندازی سیستم و شبکه لجستیک و مانیتورینگ مطابق با استانداردهای بین المللی